Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, Zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen,  Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

De HEER doet wat rechtvaardig is, Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend, aan het volk van Israël Zijn grootse daden.

Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn.

Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich Zijn trouw over wie Hem vrezen.

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.  Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan Zijn verbond en naar Zijn geboden leeft.

De HEER – Zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst Hij over alles. Prijs de HEER, u die Zijn boden bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem behaagt.  Prijs de HEER, al Zijn schepselen, prijs Hem, overal in Zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 99:1-9
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 150:1-6
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 114:1-8
0Shares