Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, Zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden.

Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen,  Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

De HEER doet wat rechtvaardig is, Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend, aan het volk van Israël Zijn grootse daden.

Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn.

Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich Zijn trouw over wie Hem vrezen.

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.  Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen. Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan Zijn verbond en naar Zijn geboden leeft.

De HEER – Zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst Hij over alles. Prijs de HEER, u die Zijn boden bent, sterke helden die doen wat Hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.

Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die doen wat Hem behaagt.  Prijs de HEER, al Zijn schepselen, prijs Hem, overal in Zijn rijk. Prijs de HEER, mijn ziel.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 10:1-18
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 43:1-5
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 136:1-15 1
0Shares