Waarom, HEER, bent U zo ver en verbergt U zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – maak hen gevangenen van hun eigen plannen!

De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. Hij denkt in zijn waan:

Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs.

Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, maar Uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf:

Ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren.

Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, zijn ogen spieden naar weerloze mensen.

Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen, hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee –  die buigt, krimpt ineen, en valt in zijn klauwen, weerloos. Hij denkt bij zichzelf:

God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet.

Sta op, HEER, hef Uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar U verachten en denken:

God vraagt geen rekenschap.

Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.

Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit. De HEER is Koning voor eeuwig en altijd:

vijandige volken verdwijnen uit Zijn land.

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, U bemoedigt hen en luistert met aandacht, U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 114:1-8
Psalmen 96:1-13
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 95:1-11
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
0Shares