Waarom, HEER, bent U zo ver en verbergt U zich in tijden van nood? In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken – maak hen gevangenen van hun eigen plannen!

De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER. Hij denkt in zijn waan:

Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs.

Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, maar Uw verheven oordelen raken hem niet. Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. Hij denkt bij zichzelf:

Ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren.

Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld, zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag, op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, zijn ogen spieden naar weerloze mensen.

Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas, hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen, hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee –  die buigt, krimpt ineen, en valt in zijn klauwen, weerloos. Hij denkt bij zichzelf:

God vergeet het, wendt zijn blik af, ziet het niet.

Sta op, HEER, hef Uw hand, God, vergeet de armen niet. Hoe kan de zondaar U verachten en denken:

God vraagt geen rekenschap.

Toch ziet U de pijn en het verdriet, U merkt het op en weegt het in Uw hand. Op U vertrouwen weerloze mensen, de wezen, U komt hun te hulp.

Breek de macht van de goddelozen, eis rekenschap en ban het kwade uit. De HEER is Koning voor eeuwig en altijd:

vijandige volken verdwijnen uit Zijn land.

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, U bemoedigt hen en luistert met aandacht, U doet recht aan wezen en verdrukten. Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 93:1-5
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 117:1-2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 94:1-23
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
0Shares