U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult ontvangen wat U is beloofd.

U die ons bidden hoort – tot U komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, U neemt weg wat wij misdeden.

Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in Uw voorhoven. Wij genieten het goede van Uw huis, het heilige van Uw tempel.

Ontzagwekkend is Uw antwoord, U doet recht en redt ons, God, op U hopen de einden der aarde, de verten van de zee.

U hebt met kracht de bergen vastgezet, U bent omgord met macht,  U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. Vrees voor Uw tekenen vervult de bewoners der verten, U brengt gejuich van het oosten tot het westen.

U zorgt voor het land en bevloeit het, U maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het:

U doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

U kroont het jaar met Uw goede gaven, waar Uw voeten gaan, druipt het van overvloed,  de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 96:1-13
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 94:1-23
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 146:1-10
Psalmen 148:1-14
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
0Shares