U komt de lof toe, God die woont op de Sion, U zult ontvangen wat U is beloofd.

U die ons bidden hoort – tot U komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, U neemt weg wat wij misdeden.

Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in Uw voorhoven. Wij genieten het goede van Uw huis, het heilige van Uw tempel.

Ontzagwekkend is Uw antwoord, U doet recht en redt ons, God, op U hopen de einden der aarde, de verten van de zee.

U hebt met kracht de bergen vastgezet, U bent omgord met macht,  U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. Vrees voor Uw tekenen vervult de bewoners der verten, U brengt gejuich van het oosten tot het westen.

U zorgt voor het land en bevloeit het, U maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het:

U doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

U kroont het jaar met Uw goede gaven, waar Uw voeten gaan, druipt het van overvloed,  de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 2:1-12
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 117:1-2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 146:1-10
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
0Shares