Ik had mij voorgehouden:

Ik moet mij beheersen en mijn tong voor zonde behoeden, mijn mond met een muilband bedwingen te midden van mensen zonder God of gebod.

En ik zei dan ook niets, geen woord, ik zweeg en vond geen verlichting, ik voelde steeds heviger pijn. Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten laaide een vuur op en mijn tong begon te spreken:

‘Geef mij weet van mijn einde, HEER, van de maat van mijn levensdagen, laat mij weten hoe vergankelijk ik ben.  U maakte mijn dagen een handbreed lang, mijn levensduur is niets in Uw ogen, niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, niet meer dan een schaduw zijn levenspad, niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, hij vergaart en weet niet wie het toevalt.’

Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd. Bevrijd mij van al mijn zonden, bespaar mij de hoon van dwazen.

Ik zei niets, opende mijn mond niet, want U was het die mij dit alles aandeed.  Houd op mij nog langer te kwellen, ik bezwijk onder de slagen van Uw hand. U kastijdt de mens als straf voor zijn zonde, als een mot vreet U weg wat hij begeert, niet meer dan lucht is een mens.

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij U te gast zoals ook mijn voorouders waren.  Wend Uw straffende blik van mij af, dan beleef ik nog vreugde voordat ik heenga en niet meer ben.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 149:1-9
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 96:1-13
Psalmen 148:1-14
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 2:1-12
Psalmen 99:1-9
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 115:1-18
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
0Shares