Ik had mij voorgehouden:

Ik moet mij beheersen en mijn tong voor zonde behoeden, mijn mond met een muilband bedwingen te midden van mensen zonder God of gebod.

En ik zei dan ook niets, geen woord, ik zweeg en vond geen verlichting, ik voelde steeds heviger pijn. Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten laaide een vuur op en mijn tong begon te spreken:

‘Geef mij weet van mijn einde, HEER, van de maat van mijn levensdagen, laat mij weten hoe vergankelijk ik ben.  U maakte mijn dagen een handbreed lang, mijn levensduur is niets in Uw ogen, niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, niet meer dan een schaduw zijn levenspad, niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, hij vergaart en weet niet wie het toevalt.’

Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U gevestigd. Bevrijd mij van al mijn zonden, bespaar mij de hoon van dwazen.

Ik zei niets, opende mijn mond niet, want U was het die mij dit alles aandeed.  Houd op mij nog langer te kwellen, ik bezwijk onder de slagen van Uw hand. U kastijdt de mens als straf voor zijn zonde, als een mot vreet U weg wat hij begeert, niet meer dan lucht is een mens.

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij U te gast zoals ook mijn voorouders waren.  Wend Uw straffende blik van mij af, dan beleef ik nog vreugde voordat ik heenga en niet meer ben.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 137:1-8
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
0Shares