Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad, verlos mij van de onderdrukking van mensen, en ik zal mij houden aan Uw regels.

Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, onderwijs Uw dienaar in Uw wetten.  Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want Uw wet wordt niet onderhouden.

U bent rechtvaardig, HEER, elk van Uw voorschriften is juist. De richtlijnen door U uitgevaardigd zijn eerlijk en volkomen betrouwbaar.

Mijn hartstocht voor U verteert mij, mijn belagers zijn Uw woorden vergeten. Uw woord is volkomen zuiver, Uw dienaar heeft het lief.

Al ben ik maar klein en niet in tel, ik ben Uw regels niet vergeten. Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.

Al ben ik in nood en dreigt er gevaar, Uw geboden verheugen mij.  Uw richtlijnen zijn rechtvaardig tot in eeuwigheid, geef mij inzicht, en ik zal leven.

Ik roep met heel mijn hart, geef antwoord, HEER, ik wil Uw wetten volgen. Ik roep U aan, red mij, en ik zal mij houden aan Uw richtlijnen.

Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in Uw woord stel ik mijn hoop. In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik Uw woord.

Luister goedgunstig naar mijn stem, houd mij in leven, HEER, U bent rechtvaardig. Mijn sluwe vervolgers zijn nabij, ver zijn ze afgeweken van Uw wet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 137:1-8
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 149:1-9
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 148:1-14
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 116:1-19
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
0Shares