Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad, verlos mij van de onderdrukking van mensen, en ik zal mij houden aan Uw regels.

Laat het licht van Uw gelaat over mij schijnen, onderwijs Uw dienaar in Uw wetten.  Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want Uw wet wordt niet onderhouden.

U bent rechtvaardig, HEER, elk van Uw voorschriften is juist. De richtlijnen door U uitgevaardigd zijn eerlijk en volkomen betrouwbaar.

Mijn hartstocht voor U verteert mij, mijn belagers zijn Uw woorden vergeten. Uw woord is volkomen zuiver, Uw dienaar heeft het lief.

Al ben ik maar klein en niet in tel, ik ben Uw regels niet vergeten. Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op waarheid.

Al ben ik in nood en dreigt er gevaar, Uw geboden verheugen mij.  Uw richtlijnen zijn rechtvaardig tot in eeuwigheid, geef mij inzicht, en ik zal leven.

Ik roep met heel mijn hart, geef antwoord, HEER, ik wil Uw wetten volgen. Ik roep U aan, red mij, en ik zal mij houden aan Uw richtlijnen.

Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in Uw woord stel ik mijn hoop. In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik Uw woord.

Luister goedgunstig naar mijn stem, houd mij in leven, HEER, U bent rechtvaardig. Mijn sluwe vervolgers zijn nabij, ver zijn ze afgeweken van Uw wet.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 93:1-5
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 99:1-9
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 43:1-5
Psalmen 91:1-16
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 105:23-45 2
0Shares