God, die ik loof, blijf niet zwijgen,  want vijandig en bedrieglijk is de mond van hen die mij beschuldigen, hun tong spreekt niets dan leugens, ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij.

Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op, ze vergelden goed met kwaad, woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde:

‘Wijs een gewetenloos man aan die hem aanklaagt bij de rechter. Dat hij schuldig wordt bevonden en dat zijn gebed God niet bereikt.

Dat zijn dagen geteld zijn, een ander zijn ambt overneemt, dat hij zijn kinderen vaderloos, zijn vrouw als weduwe achterlaat.

Dat zijn kinderen bedelend rondzwerven, naar eten zoeken in het puin van hun huizen, dat schuldeisers beslag leggen op zijn bezit en vreemden roven wat hij moeizaam verwierf.

Dat niemand hem trouw blijft, niemand zich ontfermt over zijn kinderen, dat zijn nageslacht voorgoed verdwijnt, hun naam na hun leven wordt uitgewist.

Dat de schuld van zijn voorouders de HEER in gedachte blijft, de zonde van zijn moeder niet wordt uitgewist,  dat hun zonde en schuld de HEER steeds voor ogen staan en niemand op aarde hun naam nog gedenkt. Want hij bewees aan niemand trouw, hij vervolgde zwakken en armen, wanhopigen dreef hij de dood in.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 2:1-12
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 28:1-9 Van David
0Shares