U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in Uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Hoe rijk zijn Uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

God, breng de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – ze spreken kwaadaardig over U, Uw vijanden misbruiken Uw naam.

Zou ik niet haten wie U haten, HEER, niet verachten wie tegen U opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,  zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 137:1-8
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 114:1-8
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 95:1-11
0Shares