Toen de Edomiet Doëg naar Saul was gegaan en hem had meegedeeld:

‘David bevindt zich in het huis van Achimelech.’

Wat prijs je het kwade aan, jij held, en smaal je voortdurend op God! Je zint op ongeluk, je tong is het scherpe mes van een bedrieger.

Je hebt het kwade lief, meer dan het goede, de leugen meer dan de waarheid. Je houdt van woorden die pijn doen, van een tong die bedriegt.

God zelf zal je breken, voorgoed, Hij zal je grijpen en meesleuren uit je tent, je wegrukken uit het land van de levenden.

De rechtvaardigen zullen het zien, vol ontzag, en zij lachen hem uit:

‘Kijk die held, die zijn toevlucht niet zocht bij God, maar vertrouwde op zijn rijkdom – zijn toevlucht werd zijn ongeluk.’

Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.

Ik zal U eeuwig loven om wat U hebt gedaan, ik blijf hopen op Uw naam, die goed is, in de kring van wie U lief zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 97:1-12
Psalmen 91:1-16
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 96:1-13
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 146:1-10
Psalmen 2:1-12
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 114:1-8
Psalmen 115:1-18
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 95:1-11
Psalmen 135:1-12 1
0Shares