Prijs de HEER, mijn ziel. HEER, mijn God, hoe groot bent U. Met glans en glorie bent U bekleed,  in een mantel van licht gehuld.

U spant de hemel uit als een tentdoek  en bouwt op de wateren Uw hoge zalen, U maakt van de wolken Uw wagen en beweegt U op de vleugels van de wind, U maakt van de winden Uw boden, van vlammend vuur Uw dienaren.

U hebt de aarde op pijlers vastgezet, tot in eeuwigheid wankelt zij niet.  De oerzee bedekte haar als een kleed,  tot boven de bergen stonden de wateren. Toen U hen dreigde, vluchtten zij weg, toen Uw donderstem klonk, stoven zij heen:

naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, naar de plaatsen die U had bepaald. U stelde een grens die zij niet overschrijden, nooit weer zullen zij de aarde bedekken.

U leidt het water van de bronnen door beken, tussen de bergen beweegt het zich voort.  Het drenkt alles wat leeft in het veld, de wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel, uit het dichte groen klinkt hun gezang.

U bevloeit de bergen vanuit Uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:

gras laat U groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen.

Zo zal hij brood winnen uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt.

De bomen van de HEER zuigen zich vol, de ceders van de Libanon, door Hemzelf geplant.  De vogels bouwen daar hun nesten, in hun kronen  huizen de ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, in de kloven schuilen de klipdassen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 117:1-2
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
0Shares