Halleluja!

Loof de naam van de HEER, loof Hem, dienaren van de HEER, u die staat in het huis van de HEER, in de voorhoven van het huis van onze God.

Loof de HEER, want Hij is goed, bezing Zijn naam, zo lieflijk van klank. De HEER heeft Jakob uitgekozen, Israël als Zijn kostbaar bezit.

Ik weet het:

groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden.  De HEER maakt alles wat Hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. Wolken wekt Hij aan de einder der aarde, bliksems maakt Hij en de regen valt, de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

Hij trof de eerstgeborenen van Egypte, van mens en van dier, en deed wonderen en tekenen – in je midden, Egypte – voor de farao en al zijn dienaren.

Hij trof vele volken en doodde machtige koningen:

Sichon, koning van de Amorieten, en Og, koning van Basan, en alle koningen van Kanaän. Hun land gaf Hij in bezit, in bezit aan Israël, Zijn volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 95:1-11
Psalmen 94:1-23
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 146:1-10
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 10:1-18
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 137:1-8
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares