Halleluja!

Loof de naam van de HEER, loof Hem, dienaren van de HEER, u die staat in het huis van de HEER, in de voorhoven van het huis van onze God.

Loof de HEER, want Hij is goed, bezing Zijn naam, zo lieflijk van klank. De HEER heeft Jakob uitgekozen, Israël als Zijn kostbaar bezit.

Ik weet het:

groot is de HEER, onze Heer overtreft alle goden.  De HEER maakt alles wat Hij wil in de hemel en op de aarde en in de diepten van de oceanen. Wolken wekt Hij aan de einder der aarde, bliksems maakt Hij en de regen valt, de wind laat Hij los uit Zijn schatkamers.

Hij trof de eerstgeborenen van Egypte, van mens en van dier, en deed wonderen en tekenen – in je midden, Egypte – voor de farao en al zijn dienaren.

Hij trof vele volken en doodde machtige koningen:

Sichon, koning van de Amorieten, en Og, koning van Basan, en alle koningen van Kanaän. Hun land gaf Hij in bezit, in bezit aan Israël, Zijn volk.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 137:1-8
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 116:1-19
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 147:1-20
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
0Shares