Erken de HEER, o goden, erken de HEER, Zijn macht en majesteit, erken de HEER, de majesteit van Zijn naam, buig u voor de HEER in Zijn heilige glorie.

De stem van de HEER boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de HEER boven de wijde wateren, de stem van de HEER vol kracht, de stem van de HEER vol glorie.

De stem van de HEER splijt ceders, de HEER splijt de ceders van de Libanon. Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,  de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven, beven doet de HEER de woestijn van Kades. De stem van de HEER doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen. Majesteit! roept heel Zijn paleis.

De HEER heeft Zijn troon boven de vloed, ten troon zit de HEER als Koning voor eeuwig.  De HEER zal macht aan Zijn volk verlenen, de HEER zal Zijn volk zegenen met vrede.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 93:1-5
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 94:1-23
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 135:1-12 1
0Shares