Erken de HEER, o goden, erken de HEER, Zijn macht en majesteit, erken de HEER, de majesteit van Zijn naam, buig u voor de HEER in Zijn heilige glorie.

De stem van de HEER boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen, de HEER boven de wijde wateren, de stem van de HEER vol kracht, de stem van de HEER vol glorie.

De stem van de HEER splijt ceders, de HEER splijt de ceders van de Libanon. Opspringen doet Hij de Libanon als een kalf en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,  de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven, beven doet de HEER de woestijn van Kades. De stem van de HEER doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen. Majesteit! roept heel Zijn paleis.

De HEER heeft Zijn troon boven de vloed, ten troon zit de HEER als Koning voor eeuwig.  De HEER zal macht aan Zijn volk verlenen, de HEER zal Zijn volk zegenen met vrede.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 114:1-8
Psalmen 93:1-5
Psalmen 149:1-9
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 147:1-20
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 96:1-13
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 26:1-12 Van David
0Shares