Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. Laten wij Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met gezang.

De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven.  Hij houdt in Zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren Hem toe, van Hem is de zee, door Hem gemaakt, en ook het droge, door Zijn handen gevormd.

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze Maker.  Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door Zijn hand geleid.

Luister vandaag naar Zijn stem:

‘Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, toen jullie voorouders Mij op de proef stelden, Mij tartten, al hadden ze Mijn daden gezien.

Veertig jaar voelde Ik weerzin tegen hen. Ik zei:

“Het is een stuurloos volk dat Mijn wegen niet wil kennen.”  En Ik zwoer in Mijn woede:

“Nooit gaan zij Mijn rustplaats binnen!”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 149:1-9
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 150:1-6
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 94:1-23
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 99:1-9
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 146:1-10
Psalmen 137:1-8
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 43:1-5
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
0Shares