De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.  Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon:

een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen.

De wet van de HEER is volmaakt:

levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:

wijsheid voor de eenvoudige.

De bevelen van de HEER zijn eenduidig:

vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder:

licht voor de ogen.

Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.

Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.

Bescherm mij, Uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 116:1-19
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 2:1-12
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
0Shares