De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.  Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal.

Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon:

een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop, niets blijft voor zijn gloed verborgen.

De wet van de HEER is volmaakt:

levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:

wijsheid voor de eenvoudige.

De bevelen van de HEER zijn eenduidig:

vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder:

licht voor de ogen.

Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al.

Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.

Bescherm mij, Uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde. Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn verlosser.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 99:1-9
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 1:1-6
Psalmen 147:1-20
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 2:1-12
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 150:1-6
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 96:1-13
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 94:1-23
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
0Shares