Toen Israël wegtrok uit Egypte, het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet, werd Juda zijn heiligdom, Israël zijn koninkrijk.

De zee zag en vluchtte, de Jordaan trok zich terug, de bergen schrokken op als rammen, als lammeren sprongen de heuvels op.

Waarvoor, zee, neem je de vlucht, Jordaan, trek jij je terug? Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen, springen jullie, heuvels, als lammeren op?

‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! – voor het aanschijn van de God van Jakob.  Hij verandert de rots in een bron, hard gesteente in een stroom van water.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 97:1-12
Psalmen 146:1-10
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 93:1-5
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 43:1-5
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 99:1-9
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 118:1-14 1
0Shares