Blijf David gedenken, HEER, en alles wat hij heeft doorstaan, omdat hij de HEER had gezworen, de Machtige van Jakob had beloofd:

‘Ik zal mijn tent niet binnengaan noch mij te ruste leggen op mijn bed,  mijn ogen niet overgeven aan de slaap noch mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de HEER, een woning voor de Machtige van Jakob.’

In Efrata hoorden wij van de ark, wij vonden hem in de velden van Jaär. Laten wij Zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan Zijn voeten.

Trek op, HEER, naar Uw rustplaats, U en Uw machtige ark. Laten Uw priesters zich kleden in gerechtigheid, Uw getrouwen juichen van vreugde.

Wijs omwille van David, Uw dienaar, het verzoek van Uw gezalfde niet af.  De HEER heeft David trouw gezworen, en Zijn belofte neemt Hij niet terug:

‘Een van je nazaten laat Ik je troon bestijgen.

Houden je zonen zich aan Mijn verbond, aan de richtlijnen die Ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon.’

De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd:

‘Dit is, voor altijd, Mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.

Ik zal Sion met voedsel zegenen, de armen brood geven in overvloed en de priesters met eer bekleden. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde.

Hier breng Ik Davids huis tot aanzien, hier ontsteek Ik een lamp voor Mijn gezalfde. Zijn vijanden bekleed Ik met schande, maar op zijn hoofd schittert een kroon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 2:1-12
Psalmen 99:1-9
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 93:1-5
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 137:1-8
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 1:1-6
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 119:33-48 3
0Shares