Blijf David gedenken, HEER, en alles wat hij heeft doorstaan, omdat hij de HEER had gezworen, de Machtige van Jakob had beloofd:

‘Ik zal mijn tent niet binnengaan noch mij te ruste leggen op mijn bed,  mijn ogen niet overgeven aan de slaap noch mijn wimpers aan de sluimer, voordat ik een plaats vind voor de HEER, een woning voor de Machtige van Jakob.’

In Efrata hoorden wij van de ark, wij vonden hem in de velden van Jaär. Laten wij Zijn woning binnengaan, ons neerbuigen aan Zijn voeten.

Trek op, HEER, naar Uw rustplaats, U en Uw machtige ark. Laten Uw priesters zich kleden in gerechtigheid, Uw getrouwen juichen van vreugde.

Wijs omwille van David, Uw dienaar, het verzoek van Uw gezalfde niet af.  De HEER heeft David trouw gezworen, en Zijn belofte neemt Hij niet terug:

‘Een van je nazaten laat Ik je troon bestijgen.

Houden je zonen zich aan Mijn verbond, aan de richtlijnen die Ik hun geef, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op je troon.’

De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd:

‘Dit is, voor altijd, Mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.

Ik zal Sion met voedsel zegenen, de armen brood geven in overvloed en de priesters met eer bekleden. Zijn getrouwen zullen juichen van vreugde.

Hier breng Ik Davids huis tot aanzien, hier ontsteek Ik een lamp voor Mijn gezalfde. Zijn vijanden bekleed Ik met schande, maar op zijn hoofd schittert een kroon.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 1:1-6
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 149:1-9
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 150:1-6
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
0Shares