Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen, behoed mij voor hun bruut geweld.  In hun hart bedenken zij boze plannen, heel de dag zoeken ze strijd. Hun tong is scherp als die van een slang, achter hun lippen schuilt het gif van een adder.

Houd mij, HEER, uit de handen van schurken, behoed mij voor hun bruut geweld. Ze zijn op mijn ondergang uit, in hun hoogmoed leggen ze strikken, ze spannen met touwen een net en zetten een val op mijn weg.

Ik roep tot de HEER:

‘U bent mijn God, luister, HEER, naar mijn smeekgebed.  HEER, mijn God, machtige Redder, U beschermt mij op de dag van de strijd. HEER, geef de schurken niet wat zij begeren, doorkruis hun plannen als zij opstaan tegen mij.

Dat het hoofd van mijn belagers wordt getroffen door de vloek van hun lippen.  Dat vurige kolen op hen neerstorten, dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan. Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is, dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.’

Dit weet ik:

de HEER doet recht aan zwakken en armen. De rechtvaardigen zullen Uw naam prijzen, de oprechten wonen in Uw nabijheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 148:1-14
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 25:1-22 Van David
0Shares