Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen, behoed mij voor hun bruut geweld.  In hun hart bedenken zij boze plannen, heel de dag zoeken ze strijd. Hun tong is scherp als die van een slang, achter hun lippen schuilt het gif van een adder.

Houd mij, HEER, uit de handen van schurken, behoed mij voor hun bruut geweld. Ze zijn op mijn ondergang uit, in hun hoogmoed leggen ze strikken, ze spannen met touwen een net en zetten een val op mijn weg.

Ik roep tot de HEER:

‘U bent mijn God, luister, HEER, naar mijn smeekgebed.  HEER, mijn God, machtige Redder, U beschermt mij op de dag van de strijd. HEER, geef de schurken niet wat zij begeren, doorkruis hun plannen als zij opstaan tegen mij.

Dat het hoofd van mijn belagers wordt getroffen door de vloek van hun lippen.  Dat vurige kolen op hen neerstorten, dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan. Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is, dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.’

Dit weet ik:

de HEER doet recht aan zwakken en armen. De rechtvaardigen zullen Uw naam prijzen, de oprechten wonen in Uw nabijheid.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 137:1-8
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
0Shares