De HEER is Koning, met hoogheid is Hij bekleed, de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet, en vast staat van oudsher Uw troon, U bent van alle eeuwigheden.

De stromen verheffen, HEER, de stromen verheffen hun stem, luid verheffen de stromen hun stem.

Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige HEER.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van Uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 95:1-11
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 114:1-8
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 10:1-18
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 115:1-18
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 91:1-16
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
0Shares