Maar toen ik dreigde te vallen, verheugden zij zich, ze liepen te hoop en sloegen me onverwachts neer, ze hadden me willen verscheuren, die bende godvergeten spotters met een grijns op hun gezicht.

Heer, hoe lang nog blijft U toezien? Behoed mij voor hun moordlust, red mijn kostbaar leven van die leeuwen. Dan zal ik U prijzen in de gemeenschap, U loven waar heel Uw volk bijeen is.

Gun mijn vijanden, die valsaards, geen leedvermaak, mijn redeloze haters geen blik van triomf,  want het woord vrede kennen zij niet, en tegen de weerlozen in het land smeden zij bedrieglijke plannen. Ze roepen spottend, hun mond wijd open:

‘Zie hém daar!’

U hebt het gezien, HEER, zwijg dan niet, mijn Heer, houd U niet ver van mij. Verhef U, ontwaak, mijn God en mijn Heer, verdedig mij, vecht voor mijn zaak.

Doe mij recht, HEER, mijn God, U bent rechtvaardig, sta niet toe dat ze zich om mij vermaken, laat hen niet kunnen denken:

‘Dit is wat we wilden.’ Laat hen niet kunnen zeggen:

‘We hebben hem verslonden.’

Dat beschaamd staan en vernederd wie zich verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte en schande bedekt worden wie zich boven mij verheffen.

Dat van vreugde juichen wie willen dat mij recht wordt gedaan. Laat hen gedurig mogen zeggen:

‘Groot is de HEER, vrede wil Hij voor Zijn dienaar.’  Van Uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van Uw roem wil ik zingen, dag aan dag.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 117:1-2
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 99:1-9
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 114:1-8
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 97:1-12
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 147:1-20
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
0Shares