Maar toen ik dreigde te vallen, verheugden zij zich, ze liepen te hoop en sloegen me onverwachts neer, ze hadden me willen verscheuren, die bende godvergeten spotters met een grijns op hun gezicht.

Heer, hoe lang nog blijft U toezien? Behoed mij voor hun moordlust, red mijn kostbaar leven van die leeuwen. Dan zal ik U prijzen in de gemeenschap, U loven waar heel Uw volk bijeen is.

Gun mijn vijanden, die valsaards, geen leedvermaak, mijn redeloze haters geen blik van triomf,  want het woord vrede kennen zij niet, en tegen de weerlozen in het land smeden zij bedrieglijke plannen. Ze roepen spottend, hun mond wijd open:

‘Zie hém daar!’

U hebt het gezien, HEER, zwijg dan niet, mijn Heer, houd U niet ver van mij. Verhef U, ontwaak, mijn God en mijn Heer, verdedig mij, vecht voor mijn zaak.

Doe mij recht, HEER, mijn God, U bent rechtvaardig, sta niet toe dat ze zich om mij vermaken, laat hen niet kunnen denken:

‘Dit is wat we wilden.’ Laat hen niet kunnen zeggen:

‘We hebben hem verslonden.’

Dat beschaamd staan en vernederd wie zich verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte en schande bedekt worden wie zich boven mij verheffen.

Dat van vreugde juichen wie willen dat mij recht wordt gedaan. Laat hen gedurig mogen zeggen:

‘Groot is de HEER, vrede wil Hij voor Zijn dienaar.’  Van Uw gerechtigheid zal mijn tong spreken, van Uw roem wil ik zingen, dag aan dag.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 114:1-8
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 99:1-9
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 97:1-12
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 117:1-2
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 119:49-68 4
0Shares