Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.

U, HEER, zal ik loven in heel de wereld, over U zingen voor alle volken. Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw.

Verhef U boven de hemelen, God, laat Uw glorie heel de aarde vervullen. Bevrijd Uw geliefde volk, help het met Uw machtige hand, verhoor mij.

God heeft gesproken in Zijn heiligdom:

‘Juichend zal Ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten.  Van Mij is Gilead, van Mij is Manasse, Efraïm is de helm op Mijn hoofd, Juda de scepter in Mijn hand. Moab is Mijn wasbekken, op Edom zet Ik Mijn voet. Over Filistea klinkt Mijn juichkreet.’

Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? Bent U het niet, God, U die ons verstoten had, voert U niet, God, onze legers aan?

Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen, Hij zal onze vijanden vertrappen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 149:1-9
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 97:1-12
Psalmen 114:1-8
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 95:1-11
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
0Shares