Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken.

U, HEER, zal ik loven in heel de wereld, over U zingen voor alle volken. Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw.

Verhef U boven de hemelen, God, laat Uw glorie heel de aarde vervullen. Bevrijd Uw geliefde volk, help het met Uw machtige hand, verhoor mij.

God heeft gesproken in Zijn heiligdom:

‘Juichend zal Ik Sichem verdelen, het dal van Sukkot uitmeten.  Van Mij is Gilead, van Mij is Manasse, Efraïm is de helm op Mijn hoofd, Juda de scepter in Mijn hand. Moab is Mijn wasbekken, op Edom zet Ik Mijn voet. Over Filistea klinkt Mijn juichkreet.’

Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? Bent U het niet, God, U die ons verstoten had, voert U niet, God, onze legers aan?

Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen, Hij zal onze vijanden vertrappen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 99:1-9
Psalmen 96:1-13
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 147:1-20
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 114:1-8
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 137:1-8
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 43:1-5
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
0Shares