Laat de dood hen onverhoeds treffen, laat hen levend neerdalen in het dodenrijk, want bij hen huist het kwaad, het heerst in hun hart.

En ik? Ik roep tot God, de HEER zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik, en Hij hoort mijn stem.

Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen, mijn vijanden zal Hij afweren, al zijn ze met velen tegen mij. God hoort mij en vernedert hen. Hij troont van voor onze dagen, in Hem is geen verandering, maar zij hebben voor Hem geen ontzag.

Zo iemand verraadt zijn vrienden en verbreekt de broederband. Zijn mond is glad als boter, maar vijandig is zijn hart, zijn woorden, zachter dan olie, zijn een getrokken dolk.

Leg uw last op de HEER en Hij zal u steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.

Maar hen, God, doet U neerdalen in de kuil der ontbinding. Die mannen van bloed en bedrog – zij zullen hun leven niet half voltooien, maar ik, ik vestig mijn hoop op U.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 147:1-20
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 99:1-9
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 93:1-5
Psalmen 146:1-10
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 150:1-6
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares