Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.  HEER, mijn God, ik riep tot U om hulp en U hebt mij genezen. HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.

Zing voor de HEER, allen die Hem trouw zijn, loof Zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, Zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.

In mijn overmoed dacht ik:

Nooit zal ik wankelen. HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg, U verborg Uw gelaat en ik bezweek van angst.

U, HEER, roep ik aan, U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof U soms loven en getuigen van Uw trouw?

Luister, HEER, en toon Uw genade, HEER, kom mij te hulp.  U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.  Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 117:1-2
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 43:1-5
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 97:1-12
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 93:1-5
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 96:1-13
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 147:1-20
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 91:1-16
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 106:1-18 1
0Shares