Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.  HEER, mijn God, ik riep tot U om hulp en U hebt mij genezen. HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.

Zing voor de HEER, allen die Hem trouw zijn, loof Zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, Zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.

In mijn overmoed dacht ik:

Nooit zal ik wankelen. HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg, U verborg Uw gelaat en ik bezweek van angst.

U, HEER, roep ik aan, U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof U soms loven en getuigen van Uw trouw?

Luister, HEER, en toon Uw genade, HEER, kom mij te hulp.  U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.  Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 105:1-22 1
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 146:1-10
Psalmen 43:1-5
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 97:1-12
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 117:1-2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 106:19-36 2
0Shares