U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan.  Als U het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel.

Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond.

Hoe talrijk zijn Uw werken, HEER. Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol van Uw schepselen is de aarde.  Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door U gemaakt om ermee te spelen.

En allen zien ernaar uit dat U brood geeft, op de juiste tijd. Geeft U het, dan doen zij zich te goed, opent zich Uw hand, dan worden zij verzadigd.

Verberg Uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. Zend Uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.

De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in Zijn werken. Hij richt Zijn oog op de aarde en zij beeft, Hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta. Moge mijn lofzang de HEER behagen, zoals ik mijn vreugde vind in Hem.  Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de HEER, mijn ziel.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 115:1-18
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 95:1-11
Psalmen 99:1-9
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 137:1-8
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 142:1-8 Een kunstig lied van David, een ge...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 2:1-12
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
0Shares