U hebt de maan gemaakt voor de tijden, de zon weet wanneer zij moet ondergaan.  Als U het duister spreidt, valt de nacht, en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof, brullend vragen zij God om voedsel.

Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond.

Hoe talrijk zijn Uw werken, HEER. Alles hebt U met wijsheid gemaakt, vol van Uw schepselen is de aarde.  Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot. Daar bewegen de schepen zich voort, daar gaat Leviatan, door U gemaakt om ermee te spelen.

En allen zien ernaar uit dat U brood geeft, op de juiste tijd. Geeft U het, dan doen zij zich te goed, opent zich Uw hand, dan worden zij verzadigd.

Verberg Uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. Zend Uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.

De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in Zijn werken. Hij richt Zijn oog op de aarde en zij beeft, Hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta. Moge mijn lofzang de HEER behagen, zoals ik mijn vreugde vind in Hem.  Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de HEER, mijn ziel.

Halleluja!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 94:1-23
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 43:1-5
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 96:1-13
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 1:1-6
Psalmen 119:133-150 9
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 106:37-48 3
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 2:1-12
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 117:1-2
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 10:1-18
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
0Shares