Ze hebben voor mij een kuil gegraven, de hoogmoedigen die Uw wet niet erkennen. Elk van Uw geboden is betrouwbaar, maar leugens achtervolgen mij – kom mij te hulp!

Bijna was ik van de aarde verdwenen, toch heb ik Uw regels niet verlaten.  Blijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik mij aan de richtlijn uit Uw mond.

HEER, voor eeuwig staat Uw woord in de hemel vast.  Uw trouw duurt van geslacht op geslacht, U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar Uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, alles is aan U onderworpen.

Verheugde ik mij niet in Uw wet, ik zou vergaan van ellende. In eeuwigheid zal ik Uw regels niet vergeten, daardoor houdt U mij in leven.

Ik ben van U, red mij, want steeds zoek ik Uw regels. Zondaars zijn uit op mijn ondergang, maar Uw richtlijnen geven mij inzicht.  Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde, maar Uw gebod is grenzeloos ruim.

Hoe lief heb ik Uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten. Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, ik ben er eeuwig mee verbonden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 137:1-8
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:17-32 2
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 43:1-5
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 117:1-2
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 116:1-19
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 3:1-9 Een psalm van David, op de vlucht vo...
0Shares