Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor Zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend.

Rijkdom en weelde bewonen Zijn huis, en Zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.

Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, hij zal stijgen in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed, al hun plannen gaan op in rook.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 117:1-2
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 57:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 150:1-6
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 33:1-22 Juich, rechtvaardigen, voor de HEE...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 148:1-14
Psalmen 78:59-72 Een kunstig lied van Asaf 4
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 37:1-20 Van David 1
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
0Shares