Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor Zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend.

Rijkdom en weelde bewonen Zijn huis, en Zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister, genadig, liefdevol en rechtvaardig.

Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.

Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de HEER. Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd, hij zal stijgen in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed, al hun plannen gaan op in rook.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 116:1-19
Psalmen 129:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 111:1-10 Halleluja!
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 89:20-33 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 69:17-37 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 95:1-11
Psalmen 94:1-23
Psalmen 15:1-5 Een psalm van David
Psalmen 37:21-40 Van David 2
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 71:1-13 1
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 98:1-9 Een psalm
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 51:1-21 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 99:1-9
0Shares