Ooit hebt U in een visioen gesproken tot Uw getrouwen en gezegd:

‘Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven. In David vond Ik een dienaar, Ik zalfde hem met heilige olie. 

Mijn hand geeft hem steun, Mijn arm maakt hem sterk,  geen vijand zal hem overvleugelen, geen boosdoener hem bedwingen, zijn belagers zal Ik voor zijn ogen verslaan, zijn haters vermorzelen. 

Mijn trouw en Mijn liefde vergezellen hem, door Mijn naam zal hij in aanzien stijgen. Zijn linkerhand leg Ik op de zee, zijn rechterhand op de rivier. 

Hij zal tot Mij roepen:

“U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!” Ik maak hem tot Mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. 

Mijn liefde zal hem altijd beschermen, hecht is Mijn verbond met hem. Zijn dynastie houd Ik voor altijd in stand, zijn troon zolang de hemel duurt. 

Als zijn zonen zich afkeren van Mijn wet, niet leven naar Mijn voorschriften,  Mijn wetten schenden, Mijn bevelen niet opvolgen, dan zal Ik hen tuchtigen voor hun misdaden, hun zonden bestraffen met slagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 49:1-21 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 1:1-6
Psalmen 139:13-24 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 114:1-8
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 144:1-15 Van David
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 42:1-12 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 63:1-12 Een psalm van David, toen hij in d...
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 94:1-23
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 22:1-19 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 54:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 95:1-11
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 80:1-20 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 78:21-39 Een kunstig lied van Asaf 2
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 96:1-13
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
0Shares