Ooit hebt U in een visioen gesproken tot Uw getrouwen en gezegd:

‘Ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven. In David vond Ik een dienaar, Ik zalfde hem met heilige olie. 

Mijn hand geeft hem steun, Mijn arm maakt hem sterk,  geen vijand zal hem overvleugelen, geen boosdoener hem bedwingen, zijn belagers zal Ik voor zijn ogen verslaan, zijn haters vermorzelen. 

Mijn trouw en Mijn liefde vergezellen hem, door Mijn naam zal hij in aanzien stijgen. Zijn linkerhand leg Ik op de zee, zijn rechterhand op de rivier. 

Hij zal tot Mij roepen:

“U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!” Ik maak hem tot Mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. 

Mijn liefde zal hem altijd beschermen, hecht is Mijn verbond met hem. Zijn dynastie houd Ik voor altijd in stand, zijn troon zolang de hemel duurt. 

Als zijn zonen zich afkeren van Mijn wet, niet leven naar Mijn voorschriften,  Mijn wetten schenden, Mijn bevelen niet opvolgen, dan zal Ik hen tuchtigen voor hun misdaden, hun zonden bestraffen met slagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 10:1-18
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 143:1-12 Een psalm van David
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 107:1-22 1
Psalmen 97:1-12
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 96:1-13
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 93:1-5
Psalmen 100:1-5 Een psalm voor het dankoffer
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 43:1-5
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 20:1-10 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 125:1-5 Een pelgrimslied
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 71:14-24 2
Psalmen 119:151-166 10
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 66:1-20 Voor de koorleider. Een lied, een ...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 115:1-18
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 28:1-9 Van David
Psalmen 36:1-13 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 148:1-14
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 78:40-58 Een kunstig lied van Asaf 3
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 128:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 137:1-8
Psalmen 32:1-11 Van David, een kunstig lied
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 117:1-2
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
0Shares