Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee.

Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God.

Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden, met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen:

teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd.

God, U kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is U niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar U uitzien, HEER, God van de hemelse machten, laat wie U zoekt niet om mij te schande staan, God van Israël.

Om U moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht.  Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor Uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie U smaadt, is op mij neergekomen.

Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogstte was hoon,  ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mijn deel. In de stadspoort wordt over mij gepraat, en de liedjes van drinkers spotten met mij.

En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot U, laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is Uw ontferming, God, antwoord mij, toon Uw trouw en red mij.  Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink, laat mij ontkomen aan wie mij haten, haal mij uit dit diepe water. Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 30:1-13 Een psalm. Een lied bij de inwijdi...
Psalmen 82:1-8 Een psalm van Asaf
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 18:24-51 Voor de koorleider. Van David, de...
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 102:1-18 Gebed van een ongelukkige die dre...
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 4:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel. ...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 135:1-12 1
Psalmen 138:1-8 Van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 16:1-11 Een stil gebed van David
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 134:1-3 Een pelgrimslied
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 94:1-23
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 25:1-22 Van David
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 118:1-14 1
Psalmen 116:1-19
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 101:1-8 Van David, een psalm
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 88:1-19 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 21:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 70:1-6 Voor de koorleider. Van David, een ...
Psalmen 61:1-9 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 27:1-14 Van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 107:23-43 2
Psalmen 41:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:1-15 1
Psalmen 117:1-2
Psalmen 72:1-20 Van Salomo
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 23:1-6 Een psalm van David
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 87:1-7 Van de Korachieten, een psalm, een ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 38:1-23 Een psalm van David, een dringend ...
Psalmen 119:99-116 7
Psalmen 118:15-29 2
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 62:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
0Shares