Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee.

Uitgeput ben ik van het roepen, mijn keel is schor geschreeuwd, mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God.

Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden, met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen:

teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd.

God, U kent mijn lichtzinnig leven, mijn schuld is U niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar U uitzien, HEER, God van de hemelse machten, laat wie U zoekt niet om mij te schande staan, God van Israël.

Om U moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht.  Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor Uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie U smaadt, is op mij neergekomen.

Ik huilde tranen toen ik vastte, maar wat ik oogstte was hoon,  ik hulde mij in een boetekleed, maar verachting werd mijn deel. In de stadspoort wordt over mij gepraat, en de liedjes van drinkers spotten met mij.

En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot U, laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is Uw ontferming, God, antwoord mij, toon Uw trouw en red mij.  Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink, laat mij ontkomen aan wie mij haten, haal mij uit dit diepe water. Laat de stroom mij niet meesleuren, het slijk mij niet verzwelgen, de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 102:19-29 Gebed van een ongelukkige die dr...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 106:19-36 2
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 74:1-23 Een kunstig lied van Asaf
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 122:1-9 Een pelgrimslied van David
Psalmen 147:1-20
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 56:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 133:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 119:49-68 4
Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 58:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 78:1-20 Een kunstig lied van Asaf 1
Psalmen 112:1-10 Halleluja!
Psalmen 52:1-11 Voor de koorleider. Een kunstig li...
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 99:1-9
Psalmen 93:1-5
Psalmen 11:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 127:1-5 Een pelgrimslied van Salomo
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 75:1-11 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 44:14-27 Voor de koorleider. Van de Korach...
Psalmen 17:1-15 Een gebed van David
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 68:1-19 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 13:1-6 Voor de koorleider. Een psalm van D...
Psalmen 132:1-18 Een pelgrimslied
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 12:1-9 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 47:1-10 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 104:1-18 1
Psalmen 120:1-7 Een pelgrimslied
Psalmen 149:1-9
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 146:1-10
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 29:1-11 Een psalm van David
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 79:1-13 Een psalm van Asaf
Psalmen 140:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 121:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 14:1-7 Voor de koorleider. Van David
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 10:1-18
Psalmen 106:1-18 1
Psalmen 55:16-24 Voor de koorleider. Bij snarenspe...
Psalmen 124:1-8 Een pelgrimslied van David
Psalmen 113:1-9 Halleluja!
Psalmen 95:1-11
Psalmen 18:1-23 Voor de koorleider. Van David, de ...
Psalmen 108:1-14 Een lied, een psalm van David
Psalmen 2:1-12
Psalmen 26:1-12 Van David
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 91:1-16
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 73:1-28 Een psalm van Asaf
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 94:1-23
0Shares