God, U bent mijn God, U zoek ik, naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik U gezien, Uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen Uw lof.

U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend Uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met Uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven.

Liggend op mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht prevel ik Uw naam.  U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van Uw vleugels. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, Uw rechterhand houdt mij vast.

Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan,  laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard.  Maar de koning zal zich verheugen in God, wie Hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – leugenaars wordt de mond gesnoerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Psalmen 68:20-36 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 135:13-21 2
Psalmen 119:117-132 8
Psalmen 83:1-19 Een lied, een psalm van Asaf
Psalmen 105:23-45 2
Psalmen 119:33-48 3
Psalmen 84:1-13 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 1:1-6
Psalmen 67:1-8 Voor de koorleider. Bij snarenspel....
Psalmen 148:1-14
Psalmen 103:1-22 Van David
Psalmen 19:1-15 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 46:1-12 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 136:16-26 2
Psalmen 34:1-23 Van David, toen hij zich aan het h...
Psalmen 123:1-4 Een pelgrimslied
Psalmen 85:1-14 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 24:1-10 Van David, een psalm
Psalmen 109:17-31 Voor de koorleider. Van David, e...
Psalmen 35:1-14 Van David 1
Psalmen 6:1-11 Voor de koorleider. Bij snarenspel,...
Psalmen 44:1-13 Voor de koorleider. Van de Korachi...
Psalmen 7:1-18 Een klaaglied van David, dat hij vo...
Psalmen 31:1-12 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 59:1-12 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 53:1-7 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 92:1-16 Een psalm, een lied voor de sabba...
Psalmen 119:167-176 11
Psalmen 60:1-14 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 109:1-16 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 93:1-5
Psalmen 31:13-25 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 40:1-10 Voor de koorleider. Van David, een...
Psalmen 55:1-15 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 145:1-21 Een loflied van David
Psalmen 50:1-23 Een psalm van Asaf
Psalmen 59:13-18 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 104:19-35 2
Psalmen 45:1-18 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 139:1-12 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 64:1-11 Voor de koorleider. Een psalm van ...
Psalmen 131:1-3 Een pelgrimslied van David
Psalmen 126:1-6 Een pelgrimslied
Psalmen 141:1-10 Een psalm van David
Psalmen 5:1-13 Voor de koorleider. Bij het spel op...
Psalmen 81:1-17 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 116:1-19
Psalmen 90:1-17 Een gebed van Mozes, de godsman
Psalmen 130:1-8 Een pelgrimslied
Psalmen 147:1-20
Psalmen 69:1-16 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 8:1-10 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 48:1-15 Een lied, een psalm van de Korachi...
Psalmen 65:1-14 Voor de koorleider. Een psalm van...
Psalmen 119:69-84 5
Psalmen 76:1-13 Voor de koorleider. Bij snarenspel...
Psalmen 77:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van...
Psalmen 119:1-16 1
Psalmen 39:1-14 Voor de koorleider. Voor Jedutun. ...
Psalmen 9:1-21 Voor de koorleider. Op de wijs van ...
Psalmen 119:85-98 6
Psalmen 110:1-7 Van David, een psalm
Psalmen 89:34-53 Een kunstig lied van de Ezrachiet...
Psalmen 22:20-32 Voor de koorleider. Op de wijs va...
Psalmen 86:1-17 Een gebed van David
Psalmen 91:1-16
Psalmen 89:1-19 Een kunstig lied van de Ezrachiet ...
Psalmen 35:15-28 Van David 2
Psalmen 40:11-18 Voor de koorleider. Van David, ee...
Psalmen 104:1-18 1
0Shares