Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede Herder. Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef Mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar Mijn stem luisteren:

dan zal er één kudde zijn, met één Herder. De Vader heeft Mij lief omdat Ik Mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt Mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen–dat is de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.’

Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei. Veel mensen zeiden:

‘Hij is bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ Maar anderen zeiden:

‘Dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet openen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
0Shares