Hij hield hun een andere gelijkenis voor:

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid te voorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen:

“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde:

“Dat is het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem:

“Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde:

“Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen:

‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.'”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
0Shares