Nadat Hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei Hij:

‘Luister allemaal naar Mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’

Toen Hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen Zijn leerlingen Hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen:

‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde Hij alle spijzen rein. Hij zei:

‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares