Nadat Hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei Hij:

‘Luister allemaal naar Mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’

Toen Hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen Zijn leerlingen Hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen:

‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde Hij alle spijzen rein. Hij zei:

‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares