Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak Hij de onreine geest op strenge toon toe en zei:

‘Geest die doof en stom maakt, Ik gebied je:

ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen Zijn leerlingen Hem:

‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde:

‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
0Shares