Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak Hij de onreine geest op strenge toon toe en zei:

‘Geest die doof en stom maakt, Ik gebied je:

ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen Zijn leerlingen Hem:

‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde:

‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares