Ik zeg jullie:

op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
0Shares