Ik zeg jullie:

op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
0Shares