Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van Zijn leerlingen op pad en zei tegen hen:

‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen:

“De Meester vraagt:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:

‘Ik verzeker jullie:

een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem:

‘Ik ben het toch niet?’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:

het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
0Shares