Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Waar wilt U dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat U het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van Zijn leerlingen op pad en zei tegen hen:

‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen:

“De Meester vraagt:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. Toen de avond was gevallen, kwam Hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:

‘Ik verzeker jullie:

een van jullie, die met Mij eet, zal Mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan Hem:

‘Ik ben het toch niet?’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Het is een van jullie twaalf, die met Mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:

het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares