In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:

“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.”

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want Ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares