Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er Zijn handen op en vroeg:

‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei:

‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde Hij weer Zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.

Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing:

‘Ga het dorp niet in!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
0Shares