Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er Zijn handen op en vroeg:

‘Ziet u iets?’ Hij begon weer te zien en zei:

‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’ Daarna legde Hij weer Zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.

Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing:

‘Ga het dorp niet in!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
0Shares