Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren.

De mensen waren verbaasd toen ze Hem zagen, en liepen meteen naar Hem toe om Hem te begroeten. Hij vroeg hun:

‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ Iemand uit de menigte antwoordde:

‘Meester, ik heb mijn zoon naar U gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen Uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ Hij zei tegen hen:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet Ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet Ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ Ze brachten de jongen bij Hem. Toen de geest Hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader:

‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde:

‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als U iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ Toen zei Jezus tegen hem:

‘Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit:

‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
0Shares