Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
0Shares