Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
0Shares