Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, en ook Jezus en Zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem:

‘Ze hebben geen wijn meer.’ ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Daarop sprak Zijn moeder de bedienden aan:

‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden:

‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij:

‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde–hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel–riep hij de bruidegom en zei tegen hem:

‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde zo Zijn grootheid en Zijn leerlingen geloofden in Hem.

Daarna ging Hij naar Kafarnaüm, met Zijn moeder, Zijn broers en Zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar dagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
0Shares