Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen:

‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares