Daarop maakte Hij de steden waar bijna al Zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen:

‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
0Shares