Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
0Shares