Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij Zijn gebed beëindigd had, zei een van Zijn leerlingen tegen Hem:

‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ Hij zei tegen hen:

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:

“Vader, laat Uw naam geheiligd worden en laat Uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.”‘

Daarna zei Hij tegen hen:

‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt:

“Wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt:

“Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg Ik jullie:

vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
0Shares