De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel:

het Licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
0Shares