Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat Ik nog bij jullie was. Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt:

“Waar gaat U naartoe?” Jullie zijn verdrietig, omdat Ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:

zonde–dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid–dat Ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel–dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij–daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares