Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat Ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat Ik nog bij jullie was. Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt:

“Waar gaat U naartoe?” Jullie zijn verdrietig, omdat Ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden. Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:

zonde–dat ze niet in Mij geloven, gerechtigheid–dat Ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel–dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij–daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
0Shares