Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden –dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en Zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap:

‘Heer, Uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei Hij:

‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. Daarna zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Laten we teruggaan naar Judea.’ ‘Maar rabbi, ‘protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naartoe?’ Jezus zei:

‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ‘s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ Nadat Hij dat gezegd had zei Hij:

‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ De leerlingen zeiden:

‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei Hij hun ronduit:

‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben Ik blij dat Ik er niet bij was:

nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen:

‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
0Shares