Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden –dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en Zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap:

‘Heer, Uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei Hij:

‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. Daarna zei Hij tegen Zijn leerlingen:

‘Laten we teruggaan naar Judea.’ ‘Maar rabbi, ‘protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naartoe?’ Jezus zei:

‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, maar wie ‘s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ Nadat Hij dat gezegd had zei Hij:

‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ De leerlingen zeiden:

‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei Hij hun ronduit:

‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben Ik blij dat Ik er niet bij was:

nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen:

‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
0Shares