Eens liep Hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. ‘Kijk eens!’ zeiden de Farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ Maar Hij antwoordde:

‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen–Abjatar was toen hogepriester–en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ En Hij voegde eraan toe:

‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook Heer en Meester over de sabbat.’

Weer ging Hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op Hem om te zien of Hij die op sabbat zou genezen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand:

‘Kom in het midden staan.’ Aan de anderen vroeg Hij:

‘Wat mag men op sabbat doen:

goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei Hij tegen de man die in het midden stond:

‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze Hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
0Shares