Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei:

‘Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ De Farizeeën wierpen tegen:

‘Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want U getuigt over Uzelf.’ Maar Jezus ging verder:

‘Ook al getuig Ik over Mezelf, toch is Mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar Ik oordeel over niemand. En wanneer Ik toch een oordeel vel, is Mijn oordeel betrouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die Mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, Ik getuig over Mezelf, en de Vader die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ Toen vroegen ze:

‘Waar is Uw vader dan?’ ‘U kent noch Mij, noch Mijn Vader, ‘antwoordde Jezus. ‘Als u Mij zou kennen zou u Mijn Vader ook kennen.’ Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want Zijn tijd was nog niet gekomen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
0Shares