Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja, ‘antwoordden ze. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
0Shares