Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.

Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja, ‘antwoordden ze. Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
0Shares