Nadat Hij de mensen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:

‘Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.’ Daarop kwamen de leerlingen bij Hem en zeiden:

‘Weet U dat de Farizeeën Uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ Hij antwoordde:

‘Elke plant die niet door Mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ Toen stelde Petrus de vraag:

‘Wilt U ons die uitspraak uitleggen?’ Jezus zei:

‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares