Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei:

“Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem:

“Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
0Shares